Nasza firma zapewnia kompleksowe usługi związane z projektowaniem, doradztwem i wykonawstwem pokryć dachowych w technologii pap termozgrzewalnych i membran dachowych.

 

Our company provides comprehensive services related to the design, consulting and execution of roof coverings based on the technology of weldable roofing paper and roofing membranes.

Firma Horcus Investments od początku swojej działalności tj. od 2015 roku, oferuje wysoki standard usług związanych z kompleksowym wykonawstwem dachów w technologii pap termozgrzewalnych i membran dachowych różnych obiektów budowlanych, przede wszystkim obiektów przemysłowych i hal. 

 

Since the beginning of its activity, i.e. from 2015, Horcus Investments has been offering a high standard of services related to comprehensive execution of roofs using the technology of weldable roofing paper and roofing membranes of various buildings, mainly industrial facilities and halls.

 

 

Montaż blachy trapezowej na obiektach przemysłowych

Installation of trapezoidal corrugated metal sheets on industrial facilities

 

Montaż termoizolacji

Installation of thermal insulation

 

 

Montaż orynnowania

Installation of guttering

 

Wykonawstwo i montaż obróbek blacharskich

Manufacturing and installation of flashings

 

 

Wykonawstwo pokryć dachowych jedno i dwuwarstwowych w systemie pap termozgrzewalnych
Construction of single and double-layer roofing in the heat-sealable roofing paper system

Montaż membran dachowych PCV lub EPDM

Installation of PVC or EPDM roofing membranes

 

Montaż płyt warstwowych (dachowych i elewacyjnych)

Installation of sandwich panels (roof and facade)

Wykonawstwo dachów "odwróconych"

Construction of inverted roofs

 

 

Renowacja istniejących pokryć dachowych

Renovation of existing roofings

Remonty świetlików dachowych

Roof skylight repairs

 

 

Montaż elewacji wentylowanych
Installation of ventilated facades

Oferta/Offer

Firma Horcus Investment od początku swojej działalności tj. od 2015 roku, oferuje wysoki standard usług związanych z kompleksowym wykonawstwem dachów w technologii pap termozgrzewalnych i membran dachowych różnych obiektów budowlanych, przede wszystkim obiektów przemysłowych i hal. 


Dajemy kilkuletnią gwarancję na wykonane usługi.

 

 

 

Since the beginning of its activity, i.e. from 2015, Horcus Investments has been offering a high standard of services related to comprehensive execution of roofs using the technology of weldable roofing paper and roofing membranes of various buildings, mainly industrial facilities and halls. 

 

We provide a few years' guarantee for our services.

 

 

Usługi/Services

W zakres naszych usług wchodzą między innymi:

 • montaż blachy trapezowej na obiektach przemysłowych 
 • montaż termoizolacji
 • wykonawstwo i montaż obróbek blacharskich
 • montaż orynnowania
 • wykonawstwo pokryć dachowych jedno i dwuwarstwowych w systemie pap termozgrzewalnych 
 • montaż membran dachowych PCV lub EPDM
 • montaż płyt warstwowych (dachowych i elewacyjnych)
 • wykonawstwo dachów „odwróconych”
 • renowacja istniejących pokryć dachowych 
 • remonty świetlików dachowych
 • Montaż elewacji wentylowanych

 

The scope of our services includes, among others:

 • Installation of trapezoidal corrugated metal sheets on industrial facilities
 • Installation of thermal insulation
 • Manufacturing and installation of flashings
 • Installation of guttering
 • Construction of single and double-layer roofings using the system of weldable roofing paper
 • Installation of PVC or EPDM roofing membranes
 • Installation of sandwich panels (roof and facade)
 • Construction of inverted roofs
 • Renovation of existing roofings
 • Skylight repairs
 • Installation of ventilated facades

Realizacje

Realisations

Nasza firma wykonała wiele inwestycji na terenie Rzeszowa oraz w Łańcucie, Łodzi, Niepołomicach, Kielcach oraz w innych miastach, o powierzchni setek tysięcy m2 wykonanych pokryć dachowych.

Naszymi klientami były jednostki gospodarki państwowej, gminnej oraz inwestorzy prywatni i duże firmy budowlane.

 

 

Our company has made many investments in Rzeszów and in Łańcut, Łódź, Niepołomice, Kielce and other cities, with an area of hundreds of thousands of square meters of roofings made.

Our clients were state-owned and communal economy units as well as private investors and large construction companies.

Capital Towers, Rzeszów

Budowa 3 budynków mieszkalnych, wykonanie kompleksowo pokryć dachowych w technologii membran dachowych PCV.

 

Powierzchnia dachu:  3300 m2

Zakończenie prac: sierpień 2020

 

Construction of 3 residential buildings, comprehensive roofing in the technology of PVC roof membranes.

Roof area: 3300 m2

Completion of work: August 2020

 

 

Osiedle Paderewskiego, Rzeszów

Budowa 3 budynków mieszkalnych, wykonanie kompleksowo pokryć dachowych w technologii papy termozgrzewalnej. 

Powierzchnia dachu: 2500 m2

Zakończenie prac: sierpień 2020

 


Construction of 3 residential buildings, comprehensive roofing with wieldable roofing paper technology. 

Roof area: 2500 m2

Completion of work: August 2020

Sieci Energetyczne Połaniec 

Kompleksowy remont budynku rozdzielni R-110kV w SE Połaniec obejmował zerwanie starego pokrycia, naprawę pokrycia dachu za pomocą zaprawy wyrównującej, zabezpiecznie dachu przed zalaniem, położenie 2 warstw papy termozgrzewalnej, wykonanie nowych obróbek blacharskich, wymianę orynnowania rur spustowych na rynny stalowe powlekane, oczyszczenie i pomalowanie barierek ochronnych, wieżyczek i drabiny włazowej.

Powierzchnia dachu: 2000 m2

Zakończenie prac: 10 września 2019

 

 

SE Połaniec

Comprehensive renovation of the R-110kV switching station building in SE Połaniec included tearing off the old roofing, repairing the roofing with levelling mortar, protecting the roof against flooding, laying 2 layers of weldable roofing paper, installing new flashings, replacing the guttering of drain pipes with coated steel gutters, cleaning and painting the protective barriers, hatches and ladders.

Roof area: 2000 m2

Completion of work: September 10, 2019

 

 

Szpital MSWiA w Rzeszowie 

 

Wykonanie pokrycia dachowego z papy termozgrzewalnej wraz z dociepleniem styropianem.

Powierzchnia dachu: 1600 m2

Zakończenie prac: styczeń 2019

 

MSWiA Hospital in Rzeszów 

Construction of a roofing with wieldable roofing paper together with polystyrene thermal insulation.

Roof area: 1600 m2

Completion of work: January 2019

 

Hala STENA w Warszawie 

Montaż dachu oraz obudowa hali z blachy trapezowej.

Powierzchnia dachu: 2000 m2

Obudowa ścian: 3.000 m2

Zakończenie prac: styczeń 2019

 

STENA Hall in Warsaw

Installation of a roof and hall cladding made of trapezoidal corrugated metal sheets.

Roof area: 2000 m2

Wall cladding: 3.000 m2

Completion of work: January 2019

 

 

Pawilon handlowy ul. Geodezyjna, Warszawa

Obudowa z płyt wartstwowych oraz montaż dachu:

 • montaż blachy trapezowej
 • montaż tewrmoizolacji z pianki PIER
 • montaż membrany dachowej

Powierzchnia dachu: 1000 m2

Zakończenie prac: styczeń 2019

 

Commercial pavilion at Geodezyjna Street, Warsaw

Cladding made of sandwich panels and roof installation:

 • installation of trapezoidal corrugated metal sheets
 • installation of PIER foam thermal insulation
 • installation of roof membranes

Roof area: 1000 m2

Completion of work: January 2019

 

 

 

Hala w Reykjaviku, Islandia

Montaż dachu: pokrycie papą termozgrzewalną oraz obudowa z blachy trapezowej.

Powierzchnia dachu: 1000 m2;

Obudowa: 400m2

Montaż konstrukcji: 43 tony stali

Zakończenie prac: październik 2018 

 

Hall in Reykjavik, Iceland

Roof installation: roof covering with weldable roofing paper and cladding with trapezoidal corrugated metal sheets.

Roof area: 1000 m2

Cladding: 400 m2

Construction structure: 43 tons of steel

Completion of work: October 2018

Zespół Szkół Samochdowych w Rzeszowie

Kapitalny remont dachu: pokrycie papą termozgrzewalną wraz z dociepleniem oraz montaż świetlików.

Powierzchnia dachu: 1300 m2;

powierzchnia świetlików: 700m2

Zakończenie prac: październik 2018 

 

Zespół Szkół Samochodowych in Rzeszów

Complete roof renovation: covering with weldable roofing paper together with thermal insulation and installation of skylights.

Roof area: 1300 m2

Area of skylights: 700 m2

Completion of work: October 2018

Hala Bella w Rzeszowie

Kompleksowe wykonanie pokrycia dachu hali tj. blacha trapezowa, termoizolacja, membrana dachowa wraz z obróbkami blacharskimi. Powierzchnia: 1100 m2.

Zakończenie prac: lipiec 2018 

 

Bella Hall in Rzeszów

Comprehensive construction of the hall's roofing, i.e. trapezoidal corrugated metal sheets, thermal insulation, roofing membrane with flashings. 

Roof area: 1100 m2

Completion of work: July 2018

Styropianex Leżajsk

Kompleksowe wykonanie pokrycia dachu hali tj. blacha trapezowa, termoizolacja, membrana dachowa wraz z obróbkami blacharskimi oraz z orynnowaniem. 

Powierzchnia: 3500 m2.

Zakończenie prac: lipiec 2018 

 

Styropianex Leżajsk

Comprehensive construction of the hall's roofing, i.e. trapezoidal corrugated metal sheets, thermal insulation, roofing membrane with flashings, and guttering. 

Roof area: 3500 m2

Completion of work: July 2018

Basen w Sanoku

Kompleksowe wykonanie pokrycia dachu hali tj. blacha trapezowa, termoizolacja, dwukrotne pokrycie papą termozgrzewalną wraz z obróbkami blacharskimi.

Powierzchnia: 3.500 m2, zakończenie: lipiec 2018

 

Swimming pool in Sanok

Comprehensive construction of the hall's roofing, i.e. trapezoidal corrugated metal sheets, thermal insulation, double-layer roofing with weldable roofing paper and flashings. 

Roof area: 3.500 m2

Completion of work: July 2018

Szkoła w Przemyślu

Kompleksowe wykonanie pokrycia dachów budynków szkoły tj. pokrycie dwuwarstwowe papą termozgrzewalną wraz z obróbkami blacharskimi.

Powierzchnia: 4.000 m2, zakończenie: lipiec 2017

 

School in Przemyśl

Comprehensive construction of the roofing of school buildings, i.e. double-layer roofing with weldable roofing paper and flashings.

Roof area: 4.000 m2

Completion of work: July 2017

Montaż elewacji budynku biurowego, Łódź

Wykonanie elewacji wentylowanej tj. montaż rusztu aluminiowego, montaż termoizolacji z wełny mineralnej oraz montaż blachy tapezowej. Powierzchnia: 4.000 m2, zakończenie: marzec 2017

 

Facade construction of an office building, Łódź

Construction of a ventilated facade, i.e. installation of an aluminium grid, installation of mineral wool thermal insulation and installation of trapezoidal corrugated metal sheets. 

Roof area: 4.000 m2

Completion of work: March 2017

Biuro

ul. Gen. L. Okulickiego 18
35-206 Rzeszów
+48 531 923 715

biuro@horcusdachy.pl